1937-ci ildən Qasım İsmayılov Xalq Maarif şöbəsi adı altında faliyyətə başlamış,1993 cü ildən isə Goranboy Rayon Təhsil Şöbəsi kimi fəaliyyətini davam etdirir.Rayon Təhsil Şöbəsinin tabeliyində 58 tam orta 11 ümumi orta 10 ibtidai məktəb, 5 məktəbə qədər təhsil müiəssisəsi fəaliyyət  göstərir.