21.06.2021

Bildiriş

Təhsil Nazirliyinin aparatında istifadə olunacaq müxtəlif blankların, qovluqların, dərkənarların və qeyd kitablarının çapı işlərinin kotirovkalar sorğusu üsulu ilə satın alınması həyata keçirilir.