Bəşirli kənd ümumi orta

Ünvan: Goranboy rayon Bəşirli kəndi

Telefon: -

Erkəc kənd ümumi orta

Ünvan: Goranboy rayon Erkəc kəndi

Telefon: -

Eyvazlılar kənd ümumi orta

Ünvan: Goranboy rayon Eyvazlılar kəndi

Telefon: (+994) 249-37-71

Goran qəsəbə ümumi orta

Ünvan: Goranboy rayon Goran qəsəbəsi

Telefon: (+994) 249-72-18

Gülməmmədli kənd ümumi orta

Ünvan: Goranboy rayon Gülməmmədli kəndi

Telefon: -

Mənəşli kənd ümumi orta

Ünvan: Goranboy rayon Mənəşli kəndi

Telefon: -

Qurbanzadə kənd ümumi orta R.Bağırov adına

Ünvan: Goranboy rayon Qurbanzadə kəndi

Telefon: (+994) 246-62-51

Sarovlu kənd ümumi orta

Ünvan: Goranboy rayon Sarovlu kəndi

Telefon: -

Azad kənd ibtidai

Ünvan: Goranboy rayon Azad kəndi

Əhmədabad kənd orta

Ünvan: Goranboy rayon Əhmədabad kəndi

Telefon: -

Hacallı kənd ibtidai

Ünvan: Goranboy rayon Hacallı kəndi

Telefon: -

Həmənli kənd ibtidai

Ünvan: Goranboy rayon Həmənli kəndi

Telefon: -

İrəvanlı kənd ibtidai

Ünvan: Goranboy şəhəri İrəvanlı küçəsi

Telefon: -

Kürək-Çay kənd ibtidai

Ünvan: Goranboy rayon Kürək-Çay kəndi

Telefon: -

Şahməmmədli kənd ibtidai

Ünvan: Goranboy şəhər Şahməmmədli küçəsi

Telefon: -