Tatarlı kənd tam orta S.Ocaqverdiyev adına

Ünvan: Goranboy rayon Tatarlı kəndi

Telefon: (+994) 244-53-50

Todan kənd tam orta Ə.Əlihüseynov adına

Ünvan: Goranboy rayon Todan kəndi

Telefon: (+994) 246-03-73

Veyisli kənd tam orta R.İbrahimov adına

Ünvan: Goranboy rayon Veyisli kəndi

Telefon: (+994) 247-22-02

Xanqərvənd kənd tam orta M.Məmmədov adına

Ünvan: Goranboy rayon Xanqərvənd kəndi

Telefon: (+994) 247-32-69

Xınalı kənd tam orta N.Nəbiyev adına

Ünvan: Goranboy rayon Xınalı kəndi

Telefon: (+994) 249-42-97

Xoylu kən tam orta M.Fərmanov adına

Ünvan: Goranboy rayon Xoylu kəndi

Telefon: (+994) 249-92-84

Yəhərçi Qazaxlar kənd tam orta H.Sarıyev adına

Ünvan: Goranboy rayon Yəhərçi Qazaxlar kəndi

Telefon: (+994) 246-40-94

Yenikənd tam orta

Ünvan: Goranboy rayon Yenikənd kəndi

Telefon: -

Yeniyol kənd tam ortas C.Hümbətov adına

Ünvan: Goranboy rayon Yeniyol kəndi

Telefon: (+994) 247-36-17

Yolpaq kənd tam orta Z.Rüstəmov adına

Ünvan: Goranboy rayon Yolpaq kəndi

Telefon: (+994) 246-00-34

Yolqullar kənd tam orta

Ünvan: Goranboy rayon Yolqullar kəndi

Telefon: (+994) 246-93-10

Yuxarı Ağcakənd tam orta

Ünvan: Goranboy rayon Ağcakənd kəndi

Telefon: -

Zeyvə kənd tam orta S.Məmmədov adına

Ünvan: Goranboy rayon Zeyvə kəndi

Telefon: (+994) 247-02-62

Abbasqullar kənd ümumi orta

Ünvan: Goranboy rayon Abbasqullar kəndi

Telefon: -

Ballıqaya kənd ümumi orta

Ünvan: Goranboy rayon Ballıqaya kəndi

Telefon: -