Buzluq kənd tam orta

Ünvan: Goranboy rayon Buzluq kəndi

Telefon: -

Dəyirmanlar kənd tam orta Ü.Məhərrəmov adına

Ünvan: Goranboy rayon Dəyirmanlar kəndi

Telefon: (+994) 246-76-50

Əlirzalı kənd tam orta M.Həsənov adına

Ünvan: Goranboy rayon Əlirzalı kəndi

Telefon: -

Əzizbəyov kənd tam orta R.Əliyev adına

Ünvan: Goranboy rayon Əzizbəyov kəndi

Telefon: (+994) 246-84-17

Faxralı kənd tam orta T.Sadıqov adına

Ünvan: Goranboy rayon Faxralı kəndi

Telefon: (+994) 246-62-32

Goranlı kənd tam orta E.Məmmədov adına

Ünvan: Goranboy rayon Goranlı kəndi

Telefon: (+994) 247-72-72

Gürzalılar kənd tam orta A.Vəliyev adına

Ünvan: Goranboy rayon Gürzalılar kəndi

Telefon: (+994) 249-82-21

Hazırəhmədli kənd tam orta T.Məmmədov adına

Ünvan: Goranboy rayon Hazırəhmədli kəndi

Telefon: (+994) 247-40-38

Kələk kənd tam orta Q.Məmmədov adına

Ünvan: Goranboy rayon Kələk kəndi

Telefon: (+994) 249--43-38

Məşədiqaralar kənd tam orta E.Verdiyev adına

Ünvan: Goranboy rayon Məşədiqaralar kəndi

Telefon: (+994) 24932-21

Muzdurlar kənd tam orta H.Əliyev adına

Ünvan: Goranboy rayon Muzdurlar kəndi

Telefon: (+994) 246-01-29

Nadirkənd kənd tam orta H.Abdıyev adına

Ünvan: Goranboy rayon Nadirkənd kəndi

Telefon: (+994) 247-64-21

Nərimanlı kənd tam orta H.Abdullayev adına

Ünvan: Goranboy rayon Nərimanlı kəndi

Telefon: (+994) 249-39-52

Nizami kənd tam orta

Ünvan: Goranboy rayon Nizami kəndi

Telefon: (+994) 246-52-67

Qaraçinar kənd tam orta

Ünvan: Goranboy rayon Qaraçinar kəndi

Telefon: (+994) 249-75-95